Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de turizm sektörünün geliştirilmesi, turizm politikalarının oluşturulması ve uygulanması, turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması gibi konularda sorumlulukları bulunan bir kurumdur. Son zamanlarda, bakanlık 171 personel alımı yapmak üzere yeni bir personel alımı ilanı vermiştir. Bu personel alımı turizm sektöründe çalışacak olan personel için önemli bir fırsattır.  Personel alımı süreci, yapılacak olan yazılı ve mülakat sınavları gibi koşullara göre yapılacaktır. Sınavların yapılacağı tarihler ve yerler, ilanın yayınlandığı internet sitesinde duyurulacaktır. Başvuruların yapılacağı internet sitesi de ilanın yayınlandığı günlerde açık olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 personel alımı ilanı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektörünün önemli bir kurumudur ve ülkenin turizm gelirlerini artırmak için çalışmalar yürütmektedir. Bakanlık, turizm sektöründe çalışmak isteyen adaylar için çeşitli pozisyonları doldurmak amacıyla sık sık personel alımı ilanları vermektedir.

Personel alımı ilanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sektöründe çalışacak olan personel için açık olan pozisyonların listesi yer almaktadır. Bu pozisyonlar arasında, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli çalışanı gibi pozisyonlar yer almaktadır.

Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların, ilanın koşullarına uygun bir eğitim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar Lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel alımı ilanına başvuracak olan adayların başvurularını internet üzerinden yapmalarını talep etmektedir. Bu başvuruların yapılacağı internet sitesi, ilanın yayınlandığı günlerde açık olacaktır.

Personel alımı süreci, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara göre yapılacaktır. Bu koşullar arasında, yapılacak olan yazılı ve mülakat sınavları yer almaktadır. Sınavların yapılacağı tarihler ve yerler, ilanın

Başvuru genel şartları açıklandı

  1. Türk Vatandaşı olmak: Bu şart, büro personeli olarak istihdam edilecek kişinin Türkiye vatandaşı olmasını gerektirir.
  2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak: Bu şart, büro personeli olarak istihdam edilecek kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasını gerektirir.
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak: Bu şart, büro personeli olarak istihdam edilecek kişinin kamu haklarından yoksun olmamasını gerektirir.
  4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak: Bu şart, büro personeli olarak istihdam edilecek kişinin Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlar dışında bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış veya affa uğramış olmamasını gerektirir.
  5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular elektronik ortamda 23.01.2023- 06.02.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

İlgili haberler

Başa dön tuşu