PERSONEL ALIMI Meteoroloji 22 personel alımı süreci devam ediyor

Meteoroloji 22 personel alımı süreci devam ediyor

Meteoroloji personel alımı ilanı açıklandı… Meteoroloji yeni verdiği personel alımı ilanı ile bünyesine işçi alımı yapacağını açıkladı. Meteoroloji bünyesine dahil olmak isteyen adaylar belirtilen şartları taşıyor olması halinde ilgili başvuru birimlerine iş başvurularını yapabileceklerdir. Meteoroloji personel alımı şartları ve bilgileri haberimizde…

Başvuru şartları

  • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
  • 3. Görevini sürekli olarak yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri durumu bulunmamak.
  • 4. Erkek adaylar için askerlik hizmeti yönünden; askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecil veya yedek sınıfa nakledilmek.
  • 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • 6. Kamu haklarından mahrum edilmemek.
  • 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan mülkiyet değerlerinin
  • 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Soruşturmasının sonucu olumludur.
  • 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamak.
  • 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde belirtilen başvuru sahiplerinin durumu; “Bu şekilde çalıştırılanlar, hizmet akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilirse, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar. veya Başkanlık Kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde.” olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular e-Devlet üzerinden 09/11/2022 – 18/ tarihleri ​​arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. 11/2022. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2. Adayların KPSS puanı, öğrenim durumu, mezun oldukları bölüm, askerlik, adli sicil ve kimlik bilgileri ilgili kurumların web servisleri üzerinden e-Devlet üzerinden alınacağından, uygulama aşaması. Adayların söz konusu bilgilerinde hata varsa başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yapmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adayların mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında “Mezuniyet” klasörüne yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında “Diğer Belgeler” sekmesi altındaki Sertifika” alanı. 3. Yurtdışı veya Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olan ve bu duyuruda aranan öğrenim durumuna ilişkin denkliği bulunan adayların, denkliğini gösteren belgelerini pdf veya jpeg formatında “Diğer Belgeler” sekmesindeki “Denklik Belgesi”ne yüklemeleri gerekmektedir. uygulama sırasında. 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel (4/B) kadrolarında çalışırken, sözleşmeleri kurumları tarafından feshedilen veya sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen adayların bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemek için ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında pdf veya jpeg formatında eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi. “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altındaki “4/B Hizmet Belgesi” alanında formatlayın. 5. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adayların “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranında “Başvuru Alındı” görünmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.