PERSONEL ALIMI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kadroya personel alacak! 9-14 ekim tarihleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kadroya personel alacak! 9-14 ekim tarihleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! Toplamda 3 kadroya personel alınacak olup alınan personeller sözleşmeli olarak görevlendirilecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplamda 36 personel alımı yapacaktır.

Sözlü ve yazılı sınavsız 60 (altmış) puan alanlar arasından 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli; 2020-KPSS (B) grupları ve Ek-1 listesinde yer alan birimler (Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 36 (otuz altı) sözleşmeli personel görevlendirilecektir.

Başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.
2. 657 Sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48/A maddesi uygulanır.
3. Görevlerini olağan şekilde yerine getirmesini engelleyecek sağlık sorunları veya benzeri durumların bulunmaması.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmeti; askerlikten muaf olmak, askerlik yaşından muaf olmak veya askerlik hizmeti için askerlik yaşına gelmiş olmak veya yedek sınıfa terfi etmek veya terfi etmek.
5. Başvuru sırasında 18 yaşında veya daha büyük.
6. Kamu haklarından mahrum bırakılamaz.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğini tehlikeye düşüren veya bir yıl veya daha fazla hapis cezası ile cezalandırılan, anayasal düzeni ve bu kanunun işleyişini ihlal eden, gasp, irtikap, rüşvet, hırsızlık, vahşilik, sahtecilik, . Güvenin Kötüye Kullanılması, Dolandırıcılık İflas, yanlış teklif, yanlış menfaat, kara para aklama suç malları veya kaçakçılıktan sorumlu değildir.
8. Uygun güvenlik araştırması ve/veya arşiv araştırması.

Başvuru işlemleri tarihleri

Başvurular 05/10/2022 – 14/10 günleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresine e-Devlet üzerinden alınacaktır. /2022’ye kadar. Elden, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, öğrenim durumu, mezuniyet, askerlik, sabıka kaydı ve kimlik bilgileri ilgili kurumların web servisleri üzerinden e-Devlet üzerinden alınacağından, uygun görülen adaylardan bu belgeler istenmeyecektir. Adayların başvuru yapmadan önce söz konusu bilgilerde hata varsa ilgili kurumlardan güncelleme/düzeltme yapmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adayların mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında “Mezuniyet” Belgesi’ne yüklemeleri “Diğer Belgeler”dir. başvuru sırasında mevcut. 3. Yurt dışında veya Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olan ve bu duyuruda aranan eğitim durumu bakımından denkliği bulunan adayların denkliklerini gösteren belgelerini pdf veya jpeg formatında “Diğer Belgeler” altında bulunan “Denklik Belgesi”ne yüklemeleri gerekmektedir. uygulama zamanı.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar, başvurunun tamamlanmasını müteakip son kullanma tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik (silahlı) kartlarını arkalı önlü, pdf veya jpeg formatında ibraz edeceklerdir. , “Diğer Belgeler” bölümünde “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nı indirin.

İlan tam metni