Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 personel alımı yapacak! KPSS puan yok

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre 35 personel alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS puan şartsız 35 işçi alımı yapacağını resmen İŞKUR’dan açıkladı. Adayların belirtilen şartları taşıması halinde işçi alımı ilanına basitçe başvuru yapabilirler.

Başvurular son başvuru tarih ve saatine kadar belirtilen adreslere ŞAHSEN yapılacaktır. Kargo, posta, e-posta, belge, vb, başvurular kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır. *Başvuru yapan adaylardan başvuru şartlarını taşıyanlar ve uygun görülenler sözlü/uygulamalı sınav için çağrılacaktır. Duyuru şirket web sitesinden ilan edilecektir.(www.mubep.com.tr)

Başvuru koşulları

Askerlikten mezun veya terhis olmuş olmak, Kamudan diskalifiye edilmemiş olmak, Adli sicil kaydı (.e-devletten alınabilir), 6698 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (a) bendinin (1), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmek üzere (e-devletten alınabilir) İkamet ve Kimlik Kayıt Belgesi. 5-657, Unvan: Kaşe/İmza: 6 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı, emekli maaşı veya emekli maaşı alamaz.

Başvurulan pozisyon, korunma ve/veya kronik hastalıklar (iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp hastalığı olmayan muayenehane, mikrobiyoloji, nöroloji, psikiyatri, dermatoloji, genel cerrahi, Ortopedi, Üroloji ve Göz ve KBB) ile ilgili görev ve işlemleri yapmak ) (İstihdama karar verildiğinde, bu sorunların profesyonel doktorlar tarafından değerlendirilmesi için sağlık kurulu raporu kuruma gönderilecektir.) 8-Muğla’da ikamet etmek için sınırda ikamet etmek. başvurdukları il veya hizmet bölgesinden veya işe giriş tarihinden itibaren 45 gün içinde ikametgah alarak ve ikamet belgelerini kuruma ibraz ederek yerleşirler.

Yüksek öğrenim veren bir okuldan mekanik-makine teknolojisi (veya dengi) alanından veya bir yüksek öğretim kurumundan 2 yıllık mekanik (veya dengi) alanından mezun olmak. süreç ve bu alanda çalışma deneyimine sahip. 11- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 12-01.01.1977 veya daha sonra doğmuş. Başvuru için gerekli belgeler 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir), 3- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet özgeçmiş fotoğrafı, 4- Askerlik bildirimi (alınabilir) e-devletten), 5- İş başvuru formu (www.mubep.com.tr adresindeki form kullanılacaktır.)

Başvuru işlem tarihi

Başvurular, son başvuru tarihi ve saatine kadar belirtilen adreslere KİŞİSEL olarak yapılacaktır. Kargo, posta, e-posta, evrak vb. başvurular kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır. * Başvuranlardan başvuru koşullarını sağlayanlar ve uygun bulunanlar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Duyuru şirket internet sitesinde (www.mubep.com.tr) duyurulacaktır.

Başa dön tuşu