Orman Genel Müdürlüğü 131 geçici işçi alacak

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü, teşkilat içindeki çeşitli pozisyonlara 131 geçici işçi alacağını duyurdu. Bu kadroların 19’u Kimya Laboratuvar Teknisyenleri, 2’si Matbaa Teknisyenleri, 84’ü Aşçı, 3’ü Otomotiv Elektrikçileri ve 4’ü de Motor İmalat Bakım Onarım İşçileri olacak. Ayrıca Otomotiv Şasi ve İskelet İşçileri için 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) için 1 ve İş Elektroniği Bakım çalışanları için 8 pozisyon açılacaktır.

Bu açık pozisyonlar 2-6 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında Türkiye İş Kurumu’na ilan edilecek olup, ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar bu süre zarfında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir. Açılan kadro sayısının dört katı kadar aday, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek Sözlü ve Uygulamalı Sınava çağrılacaktır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde ve Türkiye İş Kurumu’ndaki iş ilanında ilan edilir. Adaylara sınava girdiklerine dair yazılı bir bildirim gönderilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Noter huzurunda Kura çekimi 23-27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi, ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

Genel olarak, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne katılmak ve kuruluşun ülke ormanlarını koruma ve yönetme çabalarına katkıda bulunmak isteyenler için bu heyecan verici bir fırsat.

İlan detayı için TIKLAYIN

İlgili haberler

Başa dön tuşu