PERSONEL ALIMI Öyle bir ilan geldi ki… KPSS 50-55 almak yeterli! Kamuya personel alımı...

Öyle bir ilan geldi ki… KPSS 50-55 almak yeterli! Kamuya personel alımı yapılacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından verilen ilan neticesinde KPSS 50-55 puanla personel alımı yapılacağı açıklandı. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 58 personel alınacağı açıklandı. Bu kadrolar ise koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, destek personeli ( teknisyen ), restoratör, destek personeli ( temizlik ) kadroları için olduğu belirtildi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesine dahil olmak isteyen adaylar ilanda belirtilen tarihler içerisinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı personel alımı ilanına iş başvurusu yapabilirler.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bu pozisyon için 20 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu kadroya başvuranlarda aranan şartlar: 1- Lise diploması veya dengi, 2- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 55 puan veya üzeri 3- erkek olmak kaydıyla adayların en yüksek puana göre sıralanması sonucu işe alınacak sözleşmeli işçi sayısı kadar aday arasında yer almak, 4- Son başvuru tarihinde 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, 5- Özel güvenlik güçleri için son başvuru tarihinde geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Kuvvetler kimlik belgesi, 6-10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nun 10. maddesi şartlarını yerine getirmek.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)

Temizlik elemanı pozisyonu için 12 kadrolu personel alımı yapılacaktır. Temizlik elemanı pozisyonu için başvuranlarda aranan şartlar: 1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 2- KPSS (B) grubu kamu personeli için KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan alan adayların en yüksek puandan başlayarak sıralanması yapılacaktır. 3- Erkek olmak, 4- Son başvuru tarihine kadar 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak , 5 – Temizlik görevlerini yerine getirmesine engel bir hastalık veya benzeri bir durum bulunmaması.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

  1. İstanbul
  2. İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
  3. Çorum Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğü
  4. Ankara Bölge Müdürlüğü
  5. Konya Bölge Müdürlüğü

BAŞVURU YÖNTEMİ VE DÖNEMİ

Başvurular 12/12/2022 ile 26/12/2022 tarihleri ​​arasında elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Yazma Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu Alımları veya Kariyer Kapısı [highlight color=”yellow”]https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr[/highlight] ​​adresinden başvuru yapması gerekmektedir.  Aranan koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar eğitim seviyelerine göre iş başvurusunda bulunabilirler ancak yeterlilik (eğitim, çalışma) başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar işe alım bilgilerini Cumhurbaşkanlığı internet sitemizden ve Kariyer Kapısından görebilirler.

RESTORATÖR ALIMI EN AZ KPSS 50 İLE YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu; KPSSP3, puan türü puan türünden en az 50 puan almak kaydıyla, adayların en yüksek puandan sıralaması sonucunda sözleşmeli personel sayısının dört katı kadar aday arasından işe alım yapmak. (Sıralamada son adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

https://kamuilan.sbb.gov.tr/