Sosyal Güvenlik Kurumu 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacak

Sosyal güvenlik kurumu, basın ilan kurumu ilan.gov.tr üzerinden yayımladığı ilan ile 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Sosyal güvenlik kurumu memur alımı için son tarihi 30 aralık olarak belirtilmiş olup sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar Sosyal güvenlik kurumu memur alımı ilanına başvuru sağlayabilecektir. Adaylar başvuru işlemlerini çevrim içi ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirecektir. SGK memur alımı için detaylar haberimiz üzerinde verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcısı alımı

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
– Sınavın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
– Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi.

– Geçerli KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

– Yazılı Sınav Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)

– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arası.

– Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

– Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:
– Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
– Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
– Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.
– Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.
– Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
– Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.
– Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

Başa dön tuşu