GÜNDEM Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu; Yüksek maaş imkanıyla personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu; Yüksek maaş imkanıyla personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı ilanı açıklandı… Sosyal Güvenlik Kurumu yeni verdiği personel alımı ilanı ile bünyesine işçi alımı yapacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine dahil olmak isteyen adaylar belirtilen şartları taşıyor olması halinde ilgili başvuru birimlerine iş başvurularını yapabileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı şartları ve bilgileri haberimizde…

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Kurumumuzun hizmet sunumuna ilişkin Genel Müdürlük birimlerinde çalışmak üzere, 06.06 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esaslar yürürlüğe konmuştur. . 1978 ve 7/15754 sayılı, ekleri ve değişiklikleri ile; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Devlet Seçme Sınavı (KPSS) sözlü sınav (B) grubu (B) grubu KPSSP3 değerlendirme türü (60 puan ve üzeri olanlar için) ortalama puanına göre , geçerlilik süresi devam ediyor, işe alınan programcılar ve 11 analizör. Her pozisyon için ilan edilen 3 (üç) sözleşme pozisyonuna sahip adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra sözleşmeli personel başvurusu yapacak adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak. 2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları EşdeğerlikleriDokümanı” esas alınacaktır.)ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. 6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 7- Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)