Tapu Kadastro açıkladı! 2 kadroya 426 personel alınacak

Son dakika haberi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 personel alımı yapacağını açıkladı. Tapu ve Kadastro'ya çok sayıda personel alımı yapılacak. Tapu ve Kadastro için çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Son dakika açıklamasında birçok ilde 1 büro elemanı ve 425 tekniker olmak üzere toplam 426 personel alımı yapılacağı belirtildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 1 (bir) sözleşmeli büro personeli olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) sözleşmeli işçi, 425 (dörtyüzyirmi altı) altı) beş) 657 sayılı Devlet kadrolarına ekli listede bölge, il ve birimi belirtilen sözleşmeli teknikerlerin atanmış olması gerekir. Esaslar Cetvel-2’nin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu değerlendirmesine göre Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 1 ile 11 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. Birçok şehre yapılan personel alımının başvuru detayları ve kılavuzu için TIKLAYIN

İlgili haberler

Başa dön tuşu