Teşkilata katılacaklar dikkat! Erdoğan’dan 10 bin Yeni Polis Alımı Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin güvenliğini artırmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin yeni polis memuru alınmasını hedefleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza attı. Bu hamle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadroların genişletilmesine yönelik önemli bir adımdır ve ülkenin güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni kadroların oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza attı. Bu hamle, ülkenin genel güvenliğini artırmak için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) 10 bin yeni polis memuru almayı hedefliyor.

28 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni kadroların oluşturulması ve bunların genelkurmay ve usule ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekinde yer alan tablonun ilgili bölümlerine eklenmesi ana hatlarıyla belirtilmiştir. Kararname yayımlandığı gün derhal yürürlüğe girecek ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Bu haber, ülkede daha iyi güvenlik önlemleri ve polis varlığının artırılmasını talep eden Türk vatandaşları için sevindirici bir gelişme olarak geliyor. 10.000 yeni polis memurunun işe alınmasının EGM’nin operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde artırması ve ülkedeki genel güvenlik durumunu iyileştirmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni kadroların oluşturulması, Cumhurbaşkanı’nın Türk halkının emniyet ve asayişini sağlama konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Bu hamle aynı zamanda vatandaşlara yeni iş imkanları oluşturacak ve ülke ekonomisine canlılık sağlayacaktır.

Sonuç olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında yeni kadroların oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin imzalanması, Türkiye’nin genel güvenliğini artırma yolunda önemli bir adımdır. EGM’ye 10.000 yeni polis memurunun alınması, ülkenin güvenlik durumunu önemli ölçüde iyileştirecek ve vatandaşlara yeni iş fırsatları sağlayacaktır.

Polis alımı genel şartları nedir?

Dönem Polis Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrenci Adaylığına başvurmak isteyen adaylar için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın özel şartları bulunmaktadır. Bu gereklilikler, seçilen adayların bir polis memurunun görevlerini yerine getirmek için gerekli beceri, nitelik ve özelliklere sahip olmasını sağlamaya hizmet eder.

İlk şart, adayın Türkiye vatandaşı olmasıdır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumundan lisans, önlisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayın KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) taban puan ve üzerinde puan almış olması ve gerekli puanı Bakanlıkça belirlemesi gerekir. Lisans mezunları için gerekli puan 2021 veya 2022’de yapılmış P3 (60.00), önlisans mezunları için 2022’de yapılmış P93 (65.00)’dir. Bu KPSS şartı yeni alımlar için değişebilir.

Şehit eşleri veya çocukları ile vazife malulleri POMEM Giriş Yönetmeliği’nin 8. maddesinde belirtilen puanın en az %80’i, lisans mezunları en az P3 puanı 48.00, önlisans mezunları ise minimum P93 puanı 52.00. Lisans derecesine sahip adaylar önlisans derecesi ile başvuru yapamazlar ve bu şekilde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aday, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle en az 18 yaşında, ancak 30 yaşından büyük olmamalıdır. Ayrıca, kadınların en az 162 cm boyunda olması ve erkeklerin en az 167 cm boyunda olması ve BMI (vücut kitle indeksi) 18 ile 27 arasında olması şartıyla boy şartını da karşılamaları gerekir. silah taşımanın veya silahlı görevleri yerine getirmenin önündeki yasal engeller. Sağlık durumları açısından da Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Hüküm ertelenmiş olsa bile adayın bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması gerekir. Ayrıca, Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, malvarlıklarını zimmete geçirme suçlarından hüküm giymemiş olmaları, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlık. Adayın bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma veya kovuşturmaya tabi olmaması ve kovuşturmanın uzlaşma ile sonuçlanmamış olması gerekir.

Aday, genelev, kavşak, randevu evi, fuhuş evi ve benzeri yerlerde çalışmamış, genel ahlaka ve edebe aykırı yazılı, işitsel, görsel eser üretmemiş veya satmamış olmalıdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler nedeniyle adli ve idari soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmamış, bu faaliyetlerden dolayı idari yaptırıma tabi tutulmamış veya hüküm giymiş olmamalıdır. Aday ayrıca herhangi bir siyasi partiye üye veya siyasi parti yan kuruluşu olmadığına dair yazılı beyanda bulunmalıdır.

Son olarak, adayın alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya tedavi görmemiş olması, kamu haklarından yoksun bırakılmaması, polis eğitim kurumlarından dışlanmamış olması, pozitif güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmış olması gerekir. .

Sonuç olarak, bu gereklilikler, seçilen adayların bir polis memurunun görevlerini yerine getirmek için gerekli nitelik, beceri ve özelliklere sahip olmasını sağlamaya hizmet eder. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen katı standartlar, polis gücünün bütünlüğünü ve profesyonelliğini korumayı amaçlamaktadır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu