PERSONEL ALIMI

Türk telekom personel alımı ve iş ilanları 2021

Türk telekom personel alımı yapacak. Türk Telekom, eski devlete ait Türk telekomünikasyon şirketidir. Türk Telekom ayrılmış Türk mesaj 1995 yılında (PTT). Türk Telekom Grubu, PSTN, GSM’den geniş bant İnternet’e kadar entegre telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom Grubu şirketlerinin 30 Eylül 2009 itibarıyla 16,8 milyon PSTN müşterisi, 6 milyon ADSL müşterisi ve 12,1 milyon GSM müşterisi vardı. Tüm ülkeyi kapsayan şebeke altyapısı ile grup şirketleri, kişisel ve kurumsal müşteriler. TTNET, Argela , Innova , Sebit A.Ş. şirketlerinin hisselerinin% 99,9’una sahip olan Türk Telekom. ve AssisTT , Türkiye’deki üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın da% 81 hissesine sahiptir. Türk Telekom ayrıca destekler Arnavutluk’un ‘sAlbtelecom . Türk Telekom hisselerinin% 55’i Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye aittir. hisselerin% 30’u Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Kalan% 15 hissesi halka arz edildi. Temmuz 2018’de Türk parası ve borç krizi sırasında Türk ve uluslararası bankalar milyarlarca dolarlık ödenmemiş borç nedeniyle Türk Telekom‘un kontrolünü ele geçirdi. Alacaklılar, Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük borç temerrüdünü çözmeye çalışırken şirketi satın almak için özel amaçlı bir araç kurdu.

Türk telekom personel alımı iş ilanları 2021

Türk telekom iş başvurusu ve güncel iş ilanlarını aşağıda verilen resmi Türk telekom kariyer adresi üzerinden yayınlamakta olup, adaylar iş başvuru işlemleri için resmi siteyi ziyaret etmeleri gerekmektedir.

  • https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx

Türk Telekom Kariyer

Beceri yönetimi

Bu süreç ile yeteneklerimizin kariyer ve gelişimini planlıyor, hem insan kaynağımızı hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışanları sistematik bir yaklaşımla değerlendirmeyi, insan kaynakları yönetim süreçlerini bu doğrultuda planlamayı ve şirket performansını en üst düzeye çıkaracak başarı odaklı çalışanlar geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yetenek Kazanımı

Genç yetenekleri Türk Telekom’a kazandırmayı ana hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle doğru kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı mülakatlar gibi dinamik işe alım süreçlerimizin yanı sıra Genç Yetenek Programımız Türk Telekom START ile etkin seçimler yapıyoruz. Yetenek kazanımının bir diğer adımı olan doğru İK uygulamaları ile genç yeteneklerimizin olumlu yeteneklerini geliştirerek Türk Telekom’u geleceğe hazırlıyoruz.

Yeteneği Keşfetmek

Organizasyon içinde farklı seviyelerde yetenekleri keşfetmek için çeşitli değerlendirme araçları uyguluyoruz. Öncelikle bir çalışanın “yetenek” olarak anılabilmesi için potansiyelini ortaya çıkararak fark yaratmak ve bulunduğu ortamda rol model olmak çok önemlidir.

Yetenek Yönetimimiz; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleriyle entegre bir yapıda ilerler. Bu bağlamda, yetenek değerlendirmede kullandığımız araçlar arasında aşağıdaki değerlendirme araçları yer almaktadır:

360 Yetkinlik Değerlendirmesi: 360 Yetkinlik Değerlendirme yöntemini, çalışanların bireysel farkındalığını artırmak, onlara güçlü ve iyileştirmeye açık alanlar hakkında bilgi vermek ve çoklu geri bildirim ortamını desteklemek için geliştirilmiş bir yetkinlik geliştirme aracı olarak kullanıyoruz. Potansiyel Değerlendirme: Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak için ölçüm teknikleri geliştiriyoruz. Potansiyel değerlendirme, farklı roller ve sorumluluklar üstlenmedeki yetkinliklerinin değerlendirildiği performans değerlendirmesinden sonraki bir aşamayı içerir. Değerlendirme Merkezi Uygulamaları: Değerlendirme Merkezi uygulamasını esas olarak yetenek yönetimi için değil, aynı zamanda kariyer yönetimi süreçlerimizi desteklemek için kullanıyoruz.

Yetenek Geliştirme

Gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yıl boyunca belirli bir takvimde Performans Değerlendirme, 360 Yetkinlik Değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Elde edilen verilere göre geliştirme programları oluşturuyoruz. Gelişim programları, eğitim ve koçluk gibi farklı gelişim eylemlerini içerir. Türk Telekom Liderlik Modeli’ni yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetim becerilerinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere tasarladık. Liderlik modelinde potansiyeli yüksek yetenekli çalışanların ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygun gelişim modelleri oluşturduk.

Yetenek Tutma ve Yedekleme

İnsan odaklı yönetim kültürümüzle varlığımızın ve sürdürülebilirliğimizin insan kaynaklarına bağlı olduğuna inanıyoruz. Yetenek Yönetimimiz ile belirli bir çalışan grubuna odaklanmak yerine tüm çalışanları yetenek yönetimi kapsamında değerlendiriyor, kariyer hedefleri ve gelecek planları doğrultusunda dinamik bir kariyer yolculuğu fırsatı sunuyoruz.

Bu bakış açısıyla, yeteneklerin elde tutulması konusunda yöneticilerimiz ve İK İş Ortaklarımızla birlikte hareket ediyor, çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarını Türk Telekom Akademi işbirliği ile kişiye özel çözümlerle karşılıyoruz.

Kariyer Yönetim Sistemi

Kariyer yönetimimizde çalışan hareketlerini dikey ve yatay kariyer hareketleri olarak ayırıyoruz. Ölçme ve değerlendirme sürecinden sonra, yöneticileri ve İK İş Ortakları ile çalışanlarımızın kariyer hareketlerini kendi beklentileri doğrultusunda yönetiyoruz.

Türk telekom çalışma saatleri 2021

• Haftalık çalışma süremiz: 45 saat
• Mesai saatleri, vardiya gerektirmeyen işlerde: 08:00 – 18:00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında şehir trafik yoğunluğu dikkate alınarak çalışma saatleri: 07:30 – 17:00

Türk telekom AR-GE

Türk Telekom, yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak için Türkiye ve yakın coğrafyada iletişim teknolojilerinde lider olma vizyonuyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vizyon doğrultusunda, Ar-Ge faaliyetlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla 2010 yılında Türkiye’nin ilk mobil operatör Ar-Ge Merkezi olan Avea Ar-Ge Merkezi kuruldu. Bu şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri, Mayıs 2016’da kurulan Türk Telekom Ar-Ge Merkezi çatısı altında birleştirildi.

Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek, telekom operasyonlarının daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak yenilikçi sistemler geliştirmek, Türk Telekom Grubu‘nun patent portföyünü genişletmek, LTE ve diğer mobil bağlantı teknolojileri gibi ileri teknolojileri araştırmak ve değerlendirmek amacıyla Grubun faaliyetlerini etkileyebilecek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkı sağlayacak Ar-Ge faaliyetleri aşağıdaki stratejiler doğrultusunda şekillendirilmektedir:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GİRİŞİMLERİ

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için iş süreçlerini, ofislerini, ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında şekillendiren Türk Telekom Grubu, daha iyi bir dünya bırakmak için
iş süreçlerini, ofislerini, ürünlerini ve hizmetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında şekillendiriyor Türk Telekom gelecek nesiller için çalışanlarının, ailelerinin, tedarikçilerinin ve müşterilerinin bu sürece aktif katılımını stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

İş Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

Yüksek enerji tüketiminin sosyal ve çevresel etkilerinin bilincinde olan Türk Telekom, doğal kaynakları verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya önem vermektedir. doğa.

Şirket, güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak karbon tasarrufu yapabilmektedir. Enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için şirket, daha az verimli DC enerji ekipmanını yüksek verimli modellerle değiştiriyor. Benzer şekilde, merkezi dönüşüm / FiberkenTT projesi ile düşük enerji verimliliğine sahip merkezin yerini yeni nesil merkezler ve yüksek enerji verimliliğine sahip dış mekan ekipmanları almıştır.

Şirket, güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak karbon tasarrufu yapabilmektedir. Enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için şirket, daha az verimli DC enerji ekipmanını yüksek verimli modellerle değiştiriyor. Benzer şekilde, merkezi dönüşüm / FiberkenTT projesi ile düşük enerji verimliliğine sahip merkezin yerini yeni nesil merkezler ve yüksek enerji verimliliğine sahip dış mekan ekipmanları almıştır.

Karbon Saydamlık Projesi

Önde gelen bir BİT şirketi olan Türk Telekom, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak, düşük karbonlu ürün ve hizmet çözümleri ile farklı sektörleri destekleyerek düşük karbon ekonomisini destekleyen ürün ve hizmetler sunmaktadır. Sera gazı yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele, şirket için en önemli sorunlardan biridir ve bunlar zaten şirketin genel stratejisine dahil edilmiştir.

Türk Telekom, 2010 yılında CDP’ye (Karbon Saydamlık Projesi) rapor veren ilk Türk telekomünikasyon şirketi oldu. BIST100, 2012 yılında Türk Telekom bu sayıda ilk 5 firma arasında yer aldı.

Türk Telekom olarak, 2016 yılında yapısal değişimler ve kurumsal birleşmeler nedeniyle durdurduğumuz iklim değişikliği ile mücadele kabiliyetimizi yansıtan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) açıklamaya başladık. Bu aşamada hedefimiz, Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kendi sektörümüzde örnek, diğer sektörlere kolaylaştırıcı olmaktır.

CDP’ye 2016 yılı açıklamamızda, hayata geçirdiğimiz verimlilik ve azaltım projeleri ile 2015 baz yılına göre karbon emisyonlarımızı% 16 oranında azalttık. Aynı şekilde Kapsam 1 ve 2’deki toplam karbon salımlarımız 2015 baz yılına göre% 6,5 azaldı.

Paris Antlaşması ile oluşturulacak yeni ekonomik düzen ve 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri paralelinde iklim değişikliği performansımızı her yıl iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 44 ton karbon saldık. her bir milyon TL katma değer için emisyon ve hedefimiz her yıl bu miktarı azaltmak.

CDP kapsamında Kapsam 1-2 ve 3 emisyonlarını yatırımcılarımızla paylaşıyoruz.

Ofislerde Sürdürülebilirlik

Ofislerde sürdürülebilirlik bağlamında, bina / salon optimizasyon projeleri, alan tasarrufu ve dolayısıyla soğutma için enerji tüketiminde önemli tasarruf sağlar. Ayrıca enerji tasarruflu ampul, ısı yalıtımı ve mantolama, toplu taşıma, bina otomasyonu, çevre dostu araç filosu, kağıt geri dönüşüm, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi (EDITT), merkezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı, geri dönüşüm, tasarruf ve karbon emisyonlarının azaltılması sağlanır.

Türk Telekom, sadece kendi faaliyetlerini kontrol etmek için değil, farkındalık yaratmak için de çeşitli adımlar atıyor. Çevresel ürünler kapsamında e-faturalandırmanın uygulanması, müşterinin karbon ayak izinde azalma avantajı da sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu