PERSONEL ALIMI Türk Telekom’dan Devrim: 30 Açık Pozisyona KPSS Puansız Personel Alımı Başladı

Türk Telekom’dan Devrim: 30 Açık Pozisyona KPSS Puansız Personel Alımı Başladı

Türk Telekom Birden Fazla Alanda KPSS Koşulsuz 30 Açık İş İlanı Duyurdu

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom, çeşitli alanlarda 30 farklı iş pozisyonu için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şirket, kariyer sayfasında bu pozisyonlar için iş tanımlarını yayınlayarak, gerekli şartları taşıyan adayları başvurmaya davet ediyor. Bu duyuruyu özellikle heyecan verici kılan ise herhangi bir KPSS şartının aranmaması, yani iş tanımında belirtilen niteliklere sahip herkesin başvurabilmesidir.

Bu makale, mevcut pozisyonlar, her pozisyon için gerekli nitelikler ve ilgili adayların nasıl başvurabileceği hakkında genel bir bakış sağlayacaktır. Yeni bir iş fırsatı arıyorsanız veya sadece Türk Telekom’un size neler sunacağını merak ediyorsanız okumaya devam edin!

 

Teknik Pozisyonlar

Türk Telekom Kıdemli Teknik Analist, Genişbant CRM BT Teknik Analisti, Test Analisti, Veri Ambarı ve Büyük Veri Uzmanı/Kıdemli Uzman, Middleware Operasyon Uzmanı/Kıdemli Uzman ve BT Ağ Arayüzü Operasyonları Kd. tecrübe. (Aracılık İşlemleri). Bu pozisyonların tümü, veri yönetimi, test etme ve ağ operasyonları gibi teknik kavramların ve becerilerin sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Kıdemli Teknik Analist

Bu rol, şirket içindeki birden çok departmanda teknik çözümler tasarlamayı, geliştirmeyi ve uygulamayı içerir. Pozisyon, proje yönetimi ve BT çözümlerinin uygulanması ve mükemmel iletişim becerileri konusunda deneyim gerektirir.

Geniş Bant CRM BT Teknik Analisti

Genişbant CRM BT Teknik Analisti olarak birincil sorumluluğumuz, Türk Telekom’un Genişbant CRM sistemini desteklemek ve sürdürmektir. Bu, sorunları gidermeyi ve sistem performansını iyileştiren uzun vadeli çözümler sağlamayı içerir.

Test Analisti

Test Analisti rolü, yazılım ürünlerinin kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için test planları ve komut dosyaları tasarlamayı ve yürütmeyi içerir. Bu pozisyon, test metodolojilerinin, araçlarının ve tekniklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Veri Ambarı ve Büyük Veri Uzmanı/Kıdemli Uzman

Veri Ambarı ve Büyük Veri Uzmanı/Kıdemli Uzmanı olarak birincil sorumluluğunuz, verimli veri yönetimi ve analizi sağlayan veri ambarı çözümleri tasarlamak, geliştirmek ve sürdürmektir. Bu pozisyon, büyük veri teknolojileri ve veri depolama konusunda deneyim gerektirir.

Orta Yazılım Operasyon Uzmanı/Kıdemli Uzman

Ara Yazılım Operasyon Uzmanı/Kıdemli Uzman rolü, ara yazılım platformlarının günlük operasyonlarını yönetmeyi, yüksek kullanılabilirlik sağlamayı ve yükseltmeler ve kurulumlar gerçekleştirmeyi içerir. Bu pozisyon, IBM MQ, JBoss ve Tomcat gibi ara yazılım platformlarında deneyim gerektirir.

BT Ağ Arayüzü İşlemleri Kd. tecrübe. (Aracılık İşlemleri)

Bu pozisyon, Türk Telekom’un farklı sistemler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktan sorumlu ağ arayüzlerinin desteklenmesini ve sürdürülmesini içermektedir. İş, arabuluculuk sistemleri konusunda deneyim ve ağ protokolleri bilgisi gerektirir.

Yönetim ve Pazarlama Pozisyonları

Türk Telekom ayrıca Premium Segment Yönetimi Uzmanı, Kurumsal Pazarlama Uzmanı, Dijital Kanal Yönetimi Uzmanı, Sabit Hizmetler Dijital Pazarlama Uzmanı ve Planlama ve Performans Uzmanı/Kıdemli Uzmanı gibi çeşitli yönetim ve pazarlama pozisyonları sunmaktadır. Bu pozisyonlar ekip yönetimi, veri analizi ve pazarlama stratejisi becerileri gerektirir.

Premium Segment Yönetim Uzmanı

Premium Segment Yönetimi Uzmanı rolü, geliri ve müşteriyi elde tutmayı artıran pazarlama stratejileri geliştirip uygulayarak şirketin premium müşteri segmentini yönetmeyi içerir. Bu pozisyon, pazarlama deneyimi ve müşteri segmentasyonu uygulamalarına aşinalık gerektirir.

Kurumsal Pazarlama Uzmanı

Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak öncelikli sorumluluğumuz, Türk Telekom’un marka imajını güçlendiren, ürün ve hizmetlerini tanıtıcı pazarlama kampanyaları geliştirmek ve yürütmektir. Bu rol, pazarlama stratejisi geliştirme ve yürütme konusunda deneyim gerektirir.

Dijital Kanal Yönetimi Uzmanı

Dijital Kanal Yönetimi Uzmanı pozisyonu, müşteri katılımını artıran ve Türk Telekom ürün ve hizmetlerinin çevrimiçi satışını artıran dijital stratejiler geliştirmeyi içerir. Bu pozisyon, dijital pazarlama kanalları ve analiz araçları konusunda deneyim gerektirir.

Sabit Hizmetler Dijital Pazarlama Uzmanı

Sabit Servisler Dijital Pazarlama Uzmanı rolü, Türk Telekom sabit hat servisleri için belirli müşteri segmentlerini hedefleyen dijital pazarlama kampanyaları geliştirmek ve uygulamaktır. Bu rol, dijital pazarlama kanalları ve veri analiz araçları konusunda deneyim gerektirir.

Planlama ve Performans Uzmanı/Kıdemli Uzman

Planlama ve Performans Uzmanı/Kıdemli Uzman rolü, iyileştirme alanlarını belirlemek için performans ölçümleri geliştirmeyi ve şirket verilerini analiz etmeyi içerir. Bu pozisyon, veri analizi ve iş zekası araçları konusunda deneyim gerektirir.

Siber Güvenlik ve Veri Koruma Pozisyonları

Türk Telekom ayrıca Sızma Testi Uzmanı da dahil olmak üzere siber güvenlik ve veri koruma alanında çeşitli pozisyonlar sunmaktadır.

KPSS Koşulu

Türkiye’de Devlet Personeli Seçme Sınavı (KPSS), işe başvuranların yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan standart bir sınavdır. Sınav iki bölümden oluşur: genel bilgi ve alana özgü bilgi. Bu sınavlardan alınan puanlar kamuda işe alımlarda kriter olarak kullanılmaktadır.

Tarihsel olarak, yüksek bir KPSS puanına sahip olmak, Türkiye’de iş bulmak için gerekli görülmüştür. Ancak özel şirketlerin KPSS puanlarını işe alım kriteri olarak kullanması yasal olarak zorunlu değildir. Türk Telekom’un iş ilanları için KPSS puanı istememe kararı, normdan önemli bir sapma ve sınavda iyi performans gösterememiş olabilecek iş arayanlar için hoş bir hareket.

Türk Telekom Neden KPSS Puanı İstemiyor?

Türk Telekom, açık pozisyonlar için neden KPSS puanı istemediğine dair belirli bir neden belirtmedi. Ancak bunun olası bir nedeni, şirketin daha çeşitli bir aday havuzunu çekmek istemesidir. Türk Telekom, KPSS puanlarını kullanmayarak, test performansı düşük veya başka nedenlerle iş piyasasından dışlanmış olabilecek iş arayanlara kapılarını açabilecektir.

Ek olarak, şirket ilgili iş deneyimine ve niteliklere test puanlarına göre öncelik vermek istiyor olabilir. Çoğu durumda, ilgili iş deneyimine sahip olmak, bir sınavda iyi performans göstermek kadar değerli olabilir, hatta daha değerli olabilir.

Bu, Türkiye’de İş Arayanlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Türk Telekom’un açık pozisyonlarda KPSS puanı istememesi Türkiye’de iş arayanlar için olumlu bir gelişme. Bu, test puanları nedeniyle iş piyasasından dışlanmış olabilecek kişilerin artık önde gelen bir şirkette iş başvurusunda bulunma fırsatına sahip olduğu anlamına gelir.

Türk Telekom’un bu hamlesi, Türkiye’deki diğer özel şirketlerin de KPSS puanlarının işe alım kriteri olarak yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Sonuç olarak, bu, test puanları yerine ilgili iş deneyimine ve niteliklere öncelik veren daha liyakat temelli bir işe alma sistemine yol açabilir.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. KPSS nedir ve Türkiye’de neden önemlidir?

KPSS, Türkiye’de iş başvurusunda bulunanların yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan standart bir test olan Devlet Personeli Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. Sınav iki bölüme ayrılmıştır: genel bilgi ve alana özgü bilgi. Türkiye’de KPSS puanının yüksek olması, tarihsel olarak, özellikle kamu sektöründe iş bulmak için gerekli görülmüştür.

2. Türk Telekom iş ilanları için neden KPSS puanı istememeye karar verdi?

Türk Telekom, açık pozisyonlar için neden KPSS puanı istemediğine dair belirli bir neden belirtmedi. Ancak bunun olası bir nedeni, şirketin daha çeşitli bir aday havuzunu çekmek istemesidir. Türk Telekom, KPSS puanlarını kullanmayarak, test performansı düşük veya başka nedenlerle iş piyasasından dışlanmış olabilecek iş arayanlara kapılarını açabilecektir.

3. Bu, Türkiye’de iş arayanlar için ne anlama geliyor?

Türk Telekom’un açık pozisyonlarda KPSS puanı istememesi Türkiye’de iş arayanlar için olumlu bir gelişme. Bu, dışlanmış olabilecek bireylerin anlamına gelir.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI

Türk Telekom’un KPSS şartı olmaksızın 30 açık iş ilanı açıklaması, Türk iş piyasasındaki normdan önemli bir sapmadır. Bu hamle, potansiyel olarak özel şirketlerin işe alma kriteri olarak test puanlarının kullanımını yeniden gözden geçirmelerinin ve ilgili iş deneyimi ve niteliklerine öncelik veren daha liyakat temelli bir işe alma sistemini teşvik etmelerinin önünü açabilir.

Ayrıca, bu duyuru, düşük test performansı veya başka nedenlerle iş piyasasından dışlanmış olabilecek daha çeşitli aday havuzu için fırsatlar sunmaktadır. Türk Telekom’un öncülük etmesiyle, daha fazla şirketin aynı yolu izlemesini ve Türkiye’de test puanlarından çok yetenek, beceri ve deneyime değer veren kapsayıcı bir iş piyasası oluşturmasını umuyoruz. Bazı bilgiler değişebilir.

https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/ilan/site.aspx