PERSONEL ALIMI

Zülfikarlar Holding personel alımı 2020

Zülfikarlar Holding personel alımı için iş ilanları yayınladı. İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü talebini karşılamak ve istihdam ettiğimiz insan gücünün mümkün olan en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Politika aşağıdakileri amaçlamaktadır:

  • Şirketimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü istihdam etmek,
  • Çalışanlarımızı motive etmek ve şirkete sadakatlerini sağlamak,
  • Çalışanlarımıza karşı şeffaf ve açık bir yönetim politikası benimsemek,
  • Kişisel gelişimlerini sürekli eğitimlerle desteklemek,
  • Güvenli, sağlam ve konforlu çalışma koşulları sağlamak için verimli bir işyeri yaratmak ve sürdürmek.

İnsan Kaynakları Uygulamaları, çalışan verimliliğini artırmak ve çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla yürütülmektedir.

Hedefimiz, sistemleri ve süreçleri standartlaştırarak sürdürülebilirliği sağlayacak uçtan uca entegre İK altyapı projesini tamamlamaktır.

İşgücü Planlaması:  İşgücü planlaması, çalışanlarımızın potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için hem organizasyon yapısının hem de iş süreçlerinin iyileştirilmesini kapsar. Optimal işgücünü belirleme sloganımız, “Doğru kişiyi, doğru becerilerle, doğru iş için, doğru zamanda ve doğru maliyetle işe almak” tır.

Yetkinlik Yönetimi:  Amacımız, organizasyonumuzun itici gücü ve başarılı performansının arkasındaki motor olan çalışanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini yönetmektir. Bunu başarmak için gerekli gelişimsel faaliyetleri düzenliyor ve doğru yeterlikleri doğru pozisyonlarla eşleştirerek operasyonel verimliliği artırmaya çalışıyoruz.

İşe Alım Yönetimi: İşe alım sürecinde, tüm adayların belirli bir pozisyon için gerekli eğitim, teknik bilgi ve yeterliliklere sahip olmaları beklenir; Bunun da ötesinde, adayların kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir. Uzun vadeli çalışanlar yaratmak ve şirketimizi geleceğe başarıyla taşıyacak yetenekleri bulmak için staj programları, kişilik envanteri, yetkinlik görüşmeleri, değerlendirme merkezi uygulamaları etkin bir şekilde kullandığımız yöntemlerdir.

Kariyer Yönetimi:Amacımız çalışanlarımızın yeteneklerini ve ilgi alanlarını analiz etmelerine ve kariyerlerini buna göre haritalamalarına yardımcı olmaktır. Belirsizlikleri ortadan kaldırarak ve öngörülebilir ve öngörülebilir bir planlama modeli oluşturarak güçlü bir sahiplenme duygusuyla yüksek motivasyonlu çalışanlar yaratabileceğimize inanıyoruz. Tüm bu süreçleri çalışanlarımızın farkındalığını ve öz farkındalığını artırmak, kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak, geri bildirim almak ve kariyer yollarında ilerlemek için gerekli önlemleri almak için yönetiyoruz.

Performans Yönetimi: Sistemimiz, hedef belirleme ve basamaklı, gerçekleşme takibi, ara ve yıl sonu değerlendirmeleri, eylem belirleme ve geri bildirim gibi süreçlerden oluşmaktadır. Amacımız Holding ve şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedefleri tüm yönetim seviyelerine yükseltmek ve ortak standartları kullanarak tüm çalışanların performansını objektif olarak yönetmektir. Performans yönetimindeki ana kiracımız sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmaktır.

Yedekleme Yönetimi: İşin sürekliliğini sağlamak ve insan gücü eksikliğinden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek için, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek kilit pozisyonlar ve pozisyonlar ardıllık yönetimi ilkeleri doğrultusunda belirlenir. Buradaki fikir, şirket içinde yüksek performanslı ve yüksek potansiyelli çalışanları işe alarak kısa, orta veya uzun vadede yönetim kademelerinde ortaya çıkabilecek bu kilit pozisyonlara ve boş pozisyonlara olan talebi karşılamaktır. Faaliyetlerimizi doğru adayları sistematik olarak belirlemek ve performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek için düzenliyoruz.

Zülfikarlar Holding personel alımı için iş ilanları için aşağıda yer alan adresi kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırınız.

  • www.kariyer.net/firma-profil/zulfikarlar-holding-a-s-3915-28798

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu