PERSONEL ALIMIPERSONEL ELEMAN ALIMI

Balparmak personel alımı için 2 iş ilanı yayınladı

Balparmak personel alımı ilanları yayınladı. Balparmak iş ilanları, iş başvurusu ve personel alımı detayları haberimizde..

Vizyonumuz

Balparmak Yaprağı Balparmak markasının vizyonunu gerçekleştirebilecek potansiyel çalışanların ilk tercih ettiği firma olmak. Görevimiz İşine ve işyerine samimiyetle bağlı, mutlu, yüksek üretken çalışanlardan oluşan bir ekip oluşturmak.

Değerlerimiz

• Kalite Merkezliği
• Müşteri Merkezliği
• Yenilikçilik
• Bilimsellik
• Dürüstlük
• Adalet
• Hoşgörü
• Güvenilirlik
• Şeffaflık
• İnsana ve Çevreye Saygı

Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızın amacı, iş gücümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve bu değerli kaynağı en verimli şekilde işe almak ve elde tutmaktır. Bunu akılda tutarak, öncelikli görevlerimiz
• Şirketimizin hedef ve stratejileri ile gemide bulunan personelin işe alınmasını kolaylaştırmak
• Kişisel motivasyonlarına ve Balparmak’a olan bağlılıklarına özel önem vererek çalışanlarımızın işte mutlu olmalarını ve yaptıkları işten memnuniyet almalarını sağlamak
• Bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en verimli şekilde kullanılmasını teşvik ederek çalışanlarımızın şirkete ve kendilerine katkılarını en üst düzeye çıkarmak
• Sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,
• Çalışanlarımıza karşı şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek
• Güvenli, sağlıklı, rahat ve verimli bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak

İnsan Kaynakları Yönetim Sürecimiz

“İnsan Kaynakları Yönetimi” sürecinin amacı, potansiyel (başvuranlar) ve mevcut (çalışanlar) insan kaynakları ile ilgili konuları İnsan Kaynakları Politikamıza ve stratejik hedeflerimize uygun olarak ele almaktır. Bu sürecin başarılı bir şekilde uygulanması,
• İnsan Kaynakları stratejik hedeflerini belirlemek, planlamak ve yönetmek
• Organizasyon düzenini yapmak ve iş unvanı standardizasyonu sağlamak
• Bir iş gücü / kalıcı personel planı hazırlamak
• İş analizleri yapmak ve iş tanımları yapmak
• İşe alma ve işe son verme süreçlerini yönetmek,
• Performans yönetim sistemleri geliştirmek ve yürütmek
• Çalışan eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim ve gelişim planlarını uygulamak
• Yetkinliklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
• Kariyer yönetimi ve yedekleme sistemleri geliştirmek ve uygulamak
• Çalışan memnuniyetini ölçmek ve iyileştirme planları yapmak
• Şirketler arası iletişim ve motivasyon etkinlikleri düzenlemek
• Çalışanlar için bir ödeme ve yan menfaat sistemi kurmak ve geliştirmek
• İnsan kaynakları performans kriterlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi
• Disiplin sürecine ve işyeri kurallarına uygunluğun kontrol edilmesi
• İş sağlığı ve güvenliği operasyonlarını uygulamak
• ISO Entegre sisteminin bir parçası olarak İK sistemlerinin kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırmak
• İdari İşler departmanı ile yakın çalışarak personel hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli sunumunun kolaylaştırılması
• İK süreçlerinin verimli ve etkili bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak için teknoloji kullanımının artırılması
• Çalışanlarla ilgili diğer çeşitli aktiviteler organize etmek

Seçme ve Yerleştirme

“Balparmak markasının vizyonunu gerçekleştirebilecek potansiyel çalışanların ilk tercihi şirket olmak” vizyonumuzdan ve “doğru işe doğru insan” ilkesinden yola çıkarak, en büyük önceliğimiz adayları işe almaktır. Balparmak gibi, yaptığı işte en iyisi olmaya kendini adamış, Balparmak değerlerine ve yetkinliklerine sahip, Balparmak’ın bir parçası olmaktan gurur duyuyor.

İşe alma sürecimiz, şirketin ihtiyaçlarına uygun iş ilanlarının duyurulması ve daimi çalışan planımızla başlar. Bu duyurular şirket içinde ve www.balparmak.com.tr üzerinden ve ayrıca sözleşmeli İK portalları aracılığıyla yapılmaktadır. Çalışanlar, kariyer planlarına ve mesleki geçmişlerine uygun farklı bir pozisyona başvurabilir veya talep üzerine CV’lerini İnsan Kaynakları Departmanı’na elden veya ik@balparmak.com.tr adresine e-posta ile iletebilirler.

İK, iş ilanlarımıza yapılan başvurular arasından adayları seçer ve pozisyon şartlarına sahip olanları iş görüşmesine davet eder. Balparmak Başvuru Formu doldurulduktan sonra iş görüşmesine katılan adaylar, belirtilen pozisyon için genel yeterlilik testi, kişilik testi, yeterlilik envanteri, yabancı dil testi ve mesleki yeterlilik testinden geçebilir.

Mülakat sürecinde, bir İnsan Kaynakları temsilcisi, başvuru sahiplerine “Güçlü Yönlere Dayalı Mülakat” verir. Genel Müdür ve ilgili Bölüm Müdürü de onlara “Mesleki Yeterlilik Bazlı Mülakat” verir. Başvuru sahipleri uygun görüldükten sonra, İK referanslarını araştırır.Performans Yönetim SistemiŞirketimiz, ortak hedef ve güçlü yönler etrafında toplanmak ve bu şirket ve çalışan hedeflerini yönetmek ve hayata geçirmek amacıyla “Hedefler, Yetkinlikler ve Sorumluluklar Bazlı Performans Yönetim Sistemi” ni uygulamaktadır. Balparmak’ın departman ve şirket hedefleri doğrultusunda departman bazında çalışan hedefleri oluşturulur, uygulamadaki ilerlemeleri takip edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca Balparmak, çalışanların işlerinde elde ettikleri gelişim kapasitesi ve başarılarını ve iş unvanı bazında belirlenen yetkinliklerinin işin gereklerine ve niteliklerine ne ölçüde uyduğunu sistematik olarak değerlendirmektedir. Bu gereklilikler ve nitelikler, bu yetkinliklerin ve nasıl değerlendirildiklerinin ana hatlarını çizen “Balparmak Yetkinlik Kılavuzu” nda tanımlanmıştır. Şirket, güçlü ve gelişime açık alanları belirler.

Son olarak şirket, çalışanların hedefleri ile birlikte ana hatlarıyla belirtilen öncelikli sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiğini değerlendirir. Tüm değerlendirmelerin ağırlıklı ortalaması, çalışanın nihai performans seviyesini belirleyecektir.

Performans değerlendirme sonuçları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve ödül-ceza çalışmalarında kullanılmaktadır.Eğitim ve GeliştirmeBalparmak’ta “en değerli varlığımız insan kaynağımızdır.”

Çalışanlarımızın mutluluğuna ve kişisel gelişimine olduğu kadar mesleki gelişimine de katkıda bulunmayı önceliğimiz yapıyoruz. Bu amaçla İnsan Kaynakları Departmanı, ilgili departmanlarla birlikte, öncelikle yeni çalışanların Balparmak’a ve işlerine daha kolay adapte olmalarına yardımcı olmak için bir “Temel Oryantasyon Programı” sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı programı, şirket hakkında temel tanıtıcı bilgiler veren “Aramıza Hoş Geldiniz” sunumunun yanı sıra Laboratuvarlar ve Dolum Tesisleri oryantasyonu, Ürün ve Kalite Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Hijyen ve Temizlik Eğitimi ve ERP de vermektedir. Eğitim.

“Balparmak Akademisi”, Balparmak Temel Yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yetkinlik eğitimini (kalite ve sonuç merkeziliği, müşteri merkeziliği, yenilikçilik, liderlik, yönetim, müzakere becerileri vb.), İleri düzey bilgisayar eğitimini içeren Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi sunmaktadır. ve diğerleri arasında yabancı dil eğitimi.

Eğitim İhtiyaçları, performans değerlendirme sürecinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi ile periyodik olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara göre belirlenir. İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili Departman Yöneticisi her departman için “Yıllık Eğitim Planı” oluşturur. Eğitim Planlarında yer almayan eğitimlere katılmak isteyenler İnsan Kaynakları Departmanına Eğitim Talep Formu iletebilirler.

Yıllık Eğitim Planlarını eksiksiz uygulamaya ve tüm eğitim ihtiyaçlarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlar pozisyonlarında belirli seviyelerde tecrübe ve bilgi birikimine ulaştıkça, daha büyük rol ve sorumluluklar üstlendikçe ve kariyerlerinde büyük adımlar attıkça, şirket “Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Sistemi” çerçevesinde ve buna uygun olarak gidişatını destekleyip yönetiyor. organizasyonun ihtiyaçları ile. Kariyer görüşmelerinde belirlenen ilgi ve beklentiler göz önünde bulundurularak sistem, gerekli yetkinlik ve niteliklere sahip çalışanların açık pozisyonlara veya yedeklenmesi gereken pozisyonlara yatay veya dikey hareketler yapmasına olanak sağlar.

Maaş ve Yan Ödenek Sistemi

Şirketimiz, pazarda rekabetçi olmamızı sağlayan Seviye tabanlı bir Ücretlendirme Sistemi uygulamaktadır.

Bu sistem altında, pozisyonları “İş Eşleştirme Metodolojisi” kullanarak sıralıyoruz. Piyasa ücret araştırmasını hesaba katarak bir pozisyonun sektörü ve işlevi (iş türü) temelinde eşdeğer piyasa oranı maaşlarına ulaşıyoruz ve her seviye ve pozisyon için maaş kademeleri oluşturuyoruz.

Maaş artışları yılda bir kez gerçekleşir ve yıllık enflasyon oranı, piyasa koşulları, bölgesel faktörler ve çalışanın iş önemi, sorumlulukları, hedefleri, performansı, kıdemi ve iş değişikliği gibi kriterleri dikkate alır.

Yılda bir kez şirket, “Hedefler, Yetkinlikler ve Sorumluluklar Bazlı Performans Yönetim Sistemi” sonuçlarına göre yılda bir kez başarılı personeli ödüllendirmektedir. Çeşitli proje ve yarışmalarda başarıya ulaşan personel de duruma göre ödüllendirilmektedir.

Çalışanlarımıza maaşın yanı sıra pozisyonlarının ihtiyaçlarına göre özel sağlık sigortası, yemek servisi / kartı, yakıt yardımı, şirket arabası, cep telefonu ve / veya telefon hattı gibi çeşitli yan haklar sunuyoruz. Ayrıca, İstanbul’un Anadolu yakasında şu anda Kartal, Zeynep Kamil, Sultanbeyli ve İçerenköy gibi belirli yerlere personel servisi sunuyoruz.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışanlarımızın memnuniyetini anlamak ve artırmak için yılda bir kez “Çalışan Memnuniyeti Anketi” gerçekleştiriyoruz. Daha sonra araştırma sonuçlarına göre iyileştirmeler yapmak için eylem planları tasarlar ve uygularız.

Balparmak iş ilanları ve iş başvurusu için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleme eklentinizi lütfen kaldırınız.