İlanlar

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ( PAEM ) Komiser Yardımcısı Alım İlanı Yayınlandı!

Devlet personel başkanlığı resmi adresinden yapılan duyuruya göre Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2200 alım gerçekleştirilecektir. Alımlar Lisans üzerinden ve KPSSP3 türü üzerinden yapılacak olup, Emniyet mensubu olmayan adaylar arasından seçilecektir. Sizlerde 2200 alım ilanından yararlanmak istiyorsanız aşağıdan başvuru şartlarını ve başvuru tarih bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Şartları Nedir?

-T.C vatandaşı olmak, Lisans mezunu olmak, 2016 ve 2017 senesinde gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavı KPSS’den lisans p3 türü olarak en az 70 puan almak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın
adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,(01/01/1989 ve sonrası doğanlar), silah taşımasına engel bir durum olmaması,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak
veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Erkek adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiği bulunmamak.

PAEM BAŞVURU İŞLEMLERİ

PAEM Ön başvurular 17 Temmuz– 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Alıma ilişkin başvuru şartları ve gerekli hususlar, PAEM Başvuru Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir