İlanlar

PTT KPSS puanı ile 829 Dağıtıcı Alımına kimler başvurabilir? Ne kadar maaş alırlar?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, devlet personel başkanlığı üzerinden verdiği ilan ile bünyesine KPSS ile dağıtıcı alımı yapacağını duyurmuştur. Dağıtıcı alımları için bazı genel ve özel şartlar belirtmiş olan PTT’de görev almak isteyen adaylar aşağıdan gerekli incelemeleri yapabilirler.

GENEL ŞARTLAR

Diğer ilanda olduğu gibi 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç
olmak üzere T.C vatandaşı olmak. On sekiz yaşını doldurmuş ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir. Kamu haklarından yoksun bulunmamak. Mahkum olmamak, askerlik ile ilgisinin olmaması ( daha fazla detay ilan ayrıntısında yer alıyor ), Hangi pozisyon için atanacaksa ekli listeye yer alan öğrenim şartlarını taşımak, gerçekleştirilecek olan sözlü sınavdan başarı sağlamak, 2016’da yapılmış olan KPSS’ye girmiş olmak, daha önceden disiplin cezası almamış olmak ve işten çıkarılmamış olmak aranan şartlar arasındadır.

Ataması yapılan adaydan hangi belgeler istenecek?

 

Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı, c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.) ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, e) İş isteme beyannamesi, f) Mal bildirim beyannamesi, g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan, h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf, ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi, i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

Özel şartlar

2 senelik eğitim veren yüksek okulların ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerden birisini bitirmiş olmak. 2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.) 3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular işlemleri, 15-21 Ağustos 2017 tarihleri içerisinde firmanın www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet sayfaları üzerinden gerçekleştirilecek olup, adaylar en çok 25 tercih hakkına sahiptirler.

DAĞITICI MAAŞI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde görev alan dağıtıcı personeli ortalama olarak 2800 TL civarında maaş almaktadır. Maaş bilgisinin netliği yoktur çünkü değişiklik gösterebilmektedir. Araştırmalarımıza göre 2800 TL maaşın içinde yemek ücreti de dahil olarak verilmiştir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde dağıtıcı olarak çalışırsanız 2800 TL maaş alırsınız tabi bu maaş bilgisi dediğimiz gibi değişebilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir