Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

PTT Memur Alımı Bekleniyor: Başvurular için Hazırlık Yapın

Türkiye Posta ve Telgraf

Türkiye Posta ve Telgraf Kurumu (PTT), ülkenin posta ve telekomünikasyon altyapısında önemli rol oynayan hayati bir kurumdur. Devlete ait bir kuruluş olarak PTT, Türk halkına posta dağıtımı, para transferleri ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunmaktan sorumludur. PTT’nin önemine rağmen uzun süredir personel alımı yapmaması, kamuoyunda teşkilatın gelecek kadro planları hakkında spekülasyonlara yol açtı.

PTT’nin eleman bulamamasının ana nedenlerinden biri, posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin dijitalleşmesi ve otomasyonunun devam etmesidir. Dijital iletişim kanallarının yükselişiyle birlikte geleneksel posta hizmetlerine olan talebin azalması, belirli alanlarda personel ihtiyacının azalmasına neden oldu. Bununla birlikte, PTT’nin Türkiye’nin uzak ve imkanları kısıtlı bölgelerine posta hizmetleri sağlama sorumluluğu değişmemiştir ve bu görevi yerine getirmek için yine de belirli sayıda çalışana ihtiyaç duymaktadır.

Personel ihtiyacındaki azalmaya rağmen, PTT’nin temel hizmetlerin halka sunulmasındaki rolü kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle, kuruluşun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi için yeterli sayıda çalışanı bulundurması önemlidir. Bu ihtiyacın farkında olan PTT, faaliyetlerini pazarın değişen taleplerine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmak ve halka yüksek düzeyde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonuç olarak, PTT’nin yeniden memur alımına ne zaman başlayacağı şu anda belirsiz olsa da, kuruluşun Türk halkına temel hizmetleri sunmaya devam edebilmesini sağlamak için gelecekte bunu yapması muhtemeldir. PTT’de çalışmak isteyenler resmi duyuruları takip etmeli veya güncellemeler için PTT’nin web sitesine bakmalıdır, çünkü devlet pozisyonları için işe alım genellikle rekabetçidir ve belirli niteliklere ve gerekliliklere tabidir.

Ptt memur alımı genel şartları

 1. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi hükümleri kapsamına girenler ile yurt dışında PTT işyerlerinde çalışacaklar hariç, adayın Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
 2. 14/05/1984 ve sonrasında doğanlar hariç, adayın 18-35 yaşları arasında olması gerekmektedir.
 3. Adayın kamu haklarına sahip olması yasaklanmış olmamalıdır.
 4. Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suistimal, suiistimal, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suçlarından hüküm giymemiş olmak, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile suç veya kaçakçılıktan elde edilen gelirin aklanması.
 5. Adayın fuhuş, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, fuhuşa zorlama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ceza almamış olması , tefecilik.
 6. Adayların hâlihazırda askerlik yapıyor olmaması, askerlik çağına gelmiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil etmiş olması gerekir.
 7. Adayların yurt içi ve yurt dışında sürekli çalışmasına engel olacak bedensel veya ruhsal hastalıkları bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu gerekir.
 8. Adayın zorunlu hizmet için diğer kuruluşlara karşı herhangi bir ödenmemiş borcu bulunmamalıdır.
 9. Adayların başvuracakları pozisyonun (21/05/2018 tarihinde veya öncesinde mezun olmuş) iş ilanında belirtilen eğitim şartlarını taşıması gerekmektedir.
 10. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kuruluşundan emekli olmaması gerekmektedir.
 11. Aday daha önce görevden alınmamış olmalıdır.