Kamu Haber

Resmi gazetenin 22 ağustos 2017 tarihli sayısında 1 yönetmelik kaldırıldı

Resmi gazetenin 22 ağustos 2017 tarihli sayısında belirtilene göre; Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetmeliği kaldırıldı

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MANTAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir