Kamu Haber

Resmi Gazetenin 3 Ağustos 2017 30143 sayısı yayımlandı

Mükerrer olarak yayımlanan Resmi Gazetenin 30143 sayılı ve 03 Ağustos 2017 tarihli sayısı yayımlandı. Birçok bilginin ve kararların yer aldığı resmi gazetede bunların yanı sıra çeşitli iş ilanları ve yargı ilanları da bulunmaktadır. Haberimizin devamından 03 ağustos 2017 resmi gazete içeriklerine ulaşabilir ve daha fazlası için www.resmigazete.gov.tr adresini ziyarette bulunabilirsiniz.

Resmi Gazetenin 3 Ağustos 2017 30143 sayısı yayımlandı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Bilirkişilik Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı, Tam Zamanlı Ortaokul ve Lise Devresi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tunceli Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 4/5/2017 Tarihli ve E: 2015/41, K: 2017/98 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2015/11798 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂNLAR
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir