Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sağlık Bakanlığı 1002 Şoför Alımı Yapıyor

Sağlık Bakanlığı mülakatsız olarak

Sağlık Bakanlığı mülakatsız olarak bir çok ilde1002 şoför alımı yapacak. İşte yayınlanan ilanın başvuru bilgileri. Sağlık Bakanlığı 1002 şoför alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı şoför kadrosunda istihdam etmek üzere 1003 şoför alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan açıklamaya baktığımızda il ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde istihdam etmek üzere 483 şoför alımı yapılacağına yer verilirken ambulans şoförü kadrosunda çalıştırmak üzere 520 ambulans şoförü ve ATT alımı yapılacağına yer verildi. Biz de kamu365.com olarak bu yazımızda personel alımı başvurusuna dair detaylara yer verdik.

Sağlık Bakanlığı 1002 şoförü mülakatsız alacak. İşte yayınlanan ilanın başvuru bilgileri. Sağlık Bakanlığı 1003 şoför alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı, şoför kadrosuna alınmak üzere 1003 şoför alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan açıklamaya bakacak olursak il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 483 şoför çalıştırılacağı belirtilirken, ambulans şoför kadrosunda çalıştırılmak üzere 520 ambulans şoförü ve ATT istihdam edileceği belirtildi. Kamu365.com olarak personel alımı başvuru detaylarına bu yazımızda yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPACAK?

– Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

– Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Finans7’de yer alan bilgiye göre; 2.5.1. Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.
b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.
c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.
ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.
d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.
e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.
f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.
2.5.2. Ayrıca, bu unvana başvuracak adayların ambulans sürücüsü olarak görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ŞOFÖR

– 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır

BAŞVURU

Başvurular ÖSYM sayfası üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin “https://ais.osym.gov.tr/” adresi üzerinden yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların 5 Aralık tarihine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

YENİ ALIM DA GELECEK

Personel alımı başvurusu 5 Aralık’ta sona erecek. Başvurunun sona ermesinden ve sonuçların açıklanmasının ardından yeni 42 bin 500 personel alımı yapılacak.

Not: Maaş bilgisi değişebilir.