Türkiye ulusal ajansı farklı kadrolarda personel alımı yapacak

Türkiye ulusal ajansı farklı kadrolarda personel alımı yapacak
01 Mayıs 2021 - 22:47
Türkiye ulusal ajansı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını belirtmiştir. Türkiye ulusal ajansı bünyesinde görev almak isteyen adaylar aşağıda verilen Türkiye ulusal ajansı personel alımı detaylarını inceleyerek başvuru işlemlerine geçiş sağlayabilirler.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
Uzman Yardımcısı için;
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde
alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği
bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olmak,
e) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Avukat için;
f) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
g) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan
türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter için;
h) En az lise mezunu olmak,
i) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları ve unvanlarına göre alınacak personel sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

III – BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021

IV - BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesi
c) Uzman Yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı
f) Adli Sicil Beyanı,
g) Yazılı özgeçmiş,
h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

İlan detayları için tıklayın