İlanlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü 4/B Personel Alım süreci başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre bazı pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır. Kurum alımlarını 4/B olarak yapacak olup, genel şartlar ve başvuru bilgileri makalemizin devamında yer almaktadır.

Genel Şartlar belirtildi

Her zamanki gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıyor olmak, 2016 senesinde yapılan KPSS p3 türünden en az 70 puan almış olmak, erkek adayların askerlik görevini gerçekleştirmiş ya da tecil ettirmiş olması, güvenlik soruşturmasından olumlu geçmek genel şartlar arasında yer almaktadır. Özel şartlar ise en az 4 senelik lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak. ( İlan tam metni https://goo.gl/4Y2JPb )

Başvuru bilgileri

Adaylar başvuru işlemlerini, 11/09/2017 – 22/09/2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır, Adayların fotoğraflarını ve diplomalarını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

4) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir birimi tercih edebilecektir. Birden fazla birimi tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları durumunda, diploma tarihi itibariyle daha önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir