Afyonkarahisar Güney Belediyesi memur alacak

Afyonkarahisar Güney Belediyesi, yeni İtfaiyeci ve zabıta Memuru personeli alımı arıyor. Bu kadrolar belediyenin sorunsuz çalışması için önemlidir ve belediye bu pozisyonları doldurmak için nitelikli ve yetkin kişiler arıyor.

Bu kadrolara alınabilmek için adayların KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ndan en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. İşe alım süreci 1-3 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olup, ilgili adayların bu süre zarfında başvurmaları önerilir.

Güney Belediyesi memur alımı

Adayların bu kadrolara alınabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Buna Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak ve bazı suçlardan sabıka kaydı bulunmamak da dahildir. Adayların ayrıca erkek adaylar için belirli askerlik şartlarını taşıması ve görevlerini yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekmektedir.

Bu genel şartlara ek olarak, adayların her pozisyon için özel nitelik ve gereklilikleri de karşılaması gerekir. Polis Memuru pozisyonu için adayların Muhasebe ve Denetim, İşletme, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri, Ekonomi, İktisat ve Finans, Ekonometri veya Mahalli İdareler bölümlerinden lisans derecesine sahip olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İtfaiyeci pozisyonu için adayların ön lisans veya lisans mezunu olması ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

İşe alım süreci KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) üzerinden gerçekleştirilecek olup, adayların pozisyonlara kabul edilebilmesi için bu sınavdan belirli bir puan alması gerekmektedir. Gerekli KPSS puanları zabıta Memuru pozisyonu için en az 60, İtfaiye 1. pozisyonu için en az 70, İtfaiye 2. pozisyonu için en az 65 puandır.

Afyonkarahisar Güney Belediyesi, çeşitli pozisyonlar için yeni personel arıyor. Bu pozisyonlar için değerlendirilmek üzere adayların bir başvuru formu ve aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir:

  • Nüfus cüzdanı veya belediye onaylı nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi (aslının ibraz edilmesi halinde belediye tarafından fotokopileri onaylanabilir)
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslı sunulmalı, kopyaları belediye tarafından onaylanabilir)
  • ÖSYM web sitesinden alınan KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı
  • Erkek adayların askerlik ile ilgili olmadığını gösteren belge
  • Pozisyonun görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel bir durum bulunmadığına dair beyan
  • 4 fotoğraf (1 fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir, fotoğrafsız başvurular değerlendirilmeyecektir)
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (aslının ibrazı halinde belediye tarafından tasdik ettirilebilir)
  • Adayın hangi pozisyona başvurduğunu gösteren başvuru dilekçesi (Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilirler)

Adayların başvurularını gerekli belgelerle birlikte 1-3 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında iş günlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında Afyonkarahisar Güney Belediyesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca boy ve kilo ölçümleri için belediyeye gitmeleri istenecek.

İşe alım süreci hem sözlü hem de uygulamalı sınav içerecek ve adaylar bu sınavlardaki performanslarına göre değerlendirilecektir. İşe alım sürecinde başarılı olanlar, Afyonkarahisar Güney Belediyesi’nde olumlu etki yaratabilecekleri ve organizasyonun başarısına katkıda bulunabilecekleri işe alım teklifinde bulunacaklar.

İtfaiyeci ve zabıta memuru pozisyonları, toplumun güvenliğini ve esenliğini sağlamak için çok önemlidir ve Afyonkarahisar Güney Belediyesi, bu roller için en iyi adayları bulmaya kararlıdır. İşe alım sürecinde başarılı olanlara, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabilecekleri belediyede iş teklif edilecek.

İlan metni

Başa dön tuşu