Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Başvuru başlıyor! 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kamuya Memur Alımı Yapılacak

Son Dakika: 2828 Sayılı

Son Dakika: 2828 Sayılı Kanun kapsamında Aile ve İnsan Hizmetleri Dairesi memur alımı yapacak. 2828 sayılı Kanun kapsamında memur ve işçi çalıştırılmaktadır. Kamu personeli 28282 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre kamuya atanmaktadır. Devlet memuru, personel ve işçi kadrolarına memur ataması başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Kamu365.com adresinde yer almaktadır.

KADROLAR

Finans7’de yer alan habere göre: Personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde:

memur
teknisyen
şoför
sağlık teknisyeni
sürekli işçi
çocuk eğitimcisi
tekniker
sekreter
anbar memuru
avukat
sosyal çalışmacı
mühendis
öğretmen
diyetisyen
hizmetli

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaarda aranan şartlar şu şekilde:

– Türk vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

– Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

– Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

– Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

– Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden, c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür

BAŞVURU

Başvurular 6 Aralık ile 16 Aralık tarihleri arasında e devlet üzerinden alınacak.