Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

MTA sözleşmeli personel alım ilanı

MADEN TETKİK VE ARAMA
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-657/4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (20.05.2024-02.06.2024)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden

657/4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 22 (yirmi iki) sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

TEŞKİLATI                  :Merkez (Ankara)
ÜNVANI                     :Teknisyen (Kimya)
KPSS PUAN TÜRÜ     :KPSSP94
KADRO SAYISI           :2
ÖĞRENİM                  : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI                 :Merkez (Ankara)
ÜNVANI                     :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ    :KPSSP93
KADRO SAYISI          :2
CİNSİYETİ                  :Erkek
ÖĞRENİM                 : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI                :Taşra (MTA Adana Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :3
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :2
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Kocaeli Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :3
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Konya Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :3
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                 : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Malatya Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :4
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                 : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Sivas Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :1
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Trabzon Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :1
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

TEŞKİLATI               :Taşra (MTA Zonguldak Bölge Müdürlüğü)
ÜNVANI                   :Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSS PUAN TÜRÜ  :KPSSP93
KADRO SAYISI        :1
CİNSİYETİ                :Erkek
ÖĞRENİM                 : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL  ŞARTLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans mezunları için  KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden  en az 60 puan almış olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

B) ARANAN NİTELİK VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Kimya Teknisyeni pozisyonu için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak,
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Pozisyonu için;

a) Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
e) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu
olmamak,
g) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
h) Adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve istenilen boy/kilo durumlarını gösterir
resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeler/Ek Belgeler”
sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
ı) Yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca
yapılacaktır. (Boy/kilo ölçümlerinde farklılık olması durumunda Kurumumuzun ilgili birimi
tarafından yapılacak olan son ölçüm değerleri geçerli olacaktır.)

II. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 20.05.2024 – 02.06.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
6- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (Beş) katı kadarda yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.mta.gov.tr  son başvuru tarihini takip eden otuz gün (30) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV. İLETİŞİM
Adres :
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (312) – 201 10 00/Dahili 1145/1902/2406/2407/1096
E posta adresi: personel1@mta.gov.tr