Arama

İŞKUR’dan Niğde Çiftlik Belediyesi’ne Memur Alımı! B Sınıfı Ehliyet Şartı!

İş arayan binlerce vatandaş

İş arayan binlerce vatandaş güncel iş ilanlarını yakından takip ederken İŞKUR son ilanı ile yüzleri güldürdü. B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlar için yeni bir ilan yayınlandı. Memur alımı yapılacağı belirtildi. İşte memur alım başvuru detayları…

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan kapsamında Niğde Çiftlik Belediyesi’ne memur alımı yapılacağı duyuruldu. Memur kategorisinde yapılacak alımlar için adaylardan B sınıfı ehliyet şartı isteniyor. İşte memur alım başvuru detayları…

MEMUR ALIMI YAPILACAK

Yayınlanan ilan kapsamında Niğde ili Çiftlik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personel alımı yapılacağı belirtildi. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımlar kapsamında unvan, sınıf, derece, adet, nitelik, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adayların boş kadrolara yerleşebileceği belirtildi. Memur alımları kapsamında atama işlemlerinin açıktan yapılacağı vurgulandı.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayınlanan ilan kapsamında mühendislik kadrosuna başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerektiği aktarıldı. Adaylardan istenen başvuru şartları şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
 • Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlik görevini tamamlamış olması ya da askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
 • Adayların görevini yapmasına engel olabilecek devamlı bir sağlık probleminin bulunmaması,
 • Adayların akıl sağlığı ve bedensel engellinin olmaması,
 • İlan edilen kadro kapsamında aranan diğer başvuru şartlarını sağlaması,

https://media.iskur.gov.tr/69816/nigde-ciftlik-belediyesi-memur-alim-ilani-07-06-2023.pdf

ADAYLARDAN İSTENEN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Niğde ili Çiftlik Belediye Başkanlığı kapsamında yapılacak personel alımları için genel şartların yanı sıra adaylardan özel şartlarda istenmektedir. Bu kapsamda adayların taşıması gereken özel şartlar şu şekildedir:

 • İlan edilen unvan kapsamında mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşıması,
 • 2022 yılı KPSS sınavında yapılacak alımlar için belirtilen puan türlerinde asgari KPSS puanına sahip olması,
 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartları isteniyor.

Karar