Arama

Kapı kapı iş arayanlara belediyeden iş teklifi: B sınıfı ehliyeti olan personel aranıyor

Niğde Dündarlı Belediyesi, iş

Niğde Dündarlı Belediyesi, iş arayanlara iş imkanı sağlamak amacıyla memur alım seferberliği ilan etti. İş teklifi kapı kapı dolaşarak iş arayanlara açık olup, belgesi olan adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gerek kalmaksızın işe alınacaktır. Duyuru, 2023 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrası binlerce işsizin iş aradığı bir dönemde geldi.

Dündarlı Belediyesi personel alımı

İş ilanı, iş arayanlar arasında, özellikle de devlet dairelerinde iş arayanlar arasında bir heyecan yarattı. Artan maaşlar pozisyonu daha cazip hale getirdi ve KPSS’siz işe alınma fırsatı ek bir avantaj oldu. İşe alım kampanyası başladı ve belediye belirtilen şartları taşıyan kişileri arıyor.

Mevcut enflasyon oranı ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratarak vatandaşların satın alma gücünün düşmesine neden oldu. Bunun sonucunda işsizlik oranı her geçen gün artmaktadır. Ülkede iş arayanlar artık mali baskıyı hafifletmek için devlet kurumlarında iş bulmanın yollarını arıyor.

Başvuru genel şartları

  • İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • a) Türk vatandaşı olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • e)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Niğde Dündarlı Belediyesi’nin iş teklifi, özellikle normal seçim sürecinde iş bulmakta zorlanan iş arayanlar için bir umut ışığı olarak geliyor. KPSS olmadan işe alınma fırsatı, sınav süreci zorlu ve meşakkatli olabileceğinden, birçok başvuru sahibi için özellikle caziptir.

Son tarih belirtildi

Pozisyona başvurmak isteyen kişiler için gerekli belgeler arasında sertifika veya diploma, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) ve fotoğraf yer almaktadır. Pozisyon için son başvuru tarihi 10 Mart 2023’tür.

Sonuç olarak, Niğde Dündarlı Belediyesi’nin işe alım hamlesi, mevcut ekonomik ortamda iş arayanlar için hoş bir fırsattır. KPSS’siz işe alınma şansı özellikle caziptir ve belirtilen koşulları sağlayan kişilerin son başvuru tarihinden önce başvurmaları teşvik edilir.

  • https://media.iskur.gov.tr/65868/nigde-dundarli-belediyesi-memur-alim-ilani-10-03-2023.pdf