Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

MADEN VE PETROL İŞLERİ
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda detayları belirtilen 10 sözleşmeli personel pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Grup No:1
Pozisyon: Büro Personeli
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Durumu:Önlisans
Cinsiyet: Kadın/Erkek
KPSS Puan Türü: KPSS-P93
Grup No:2
Pozisyon: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Durumu: Önlisans
Cinsiyet: Erkek
KPSS Puanı: KPSS-P93
I) BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
B- Özel Şartlar
1) Büro Personeli pozisyonu için;
a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Önlisans mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
e) Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
II) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER
a) Adaylar, başvurularını 13/05/2024-19/05/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
b) Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
c) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler, başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacaktır. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P93 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 10 katı kadar yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.mapeg.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır
ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
IV) BİLGİ ALMA
Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca başvurular ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
Tel: 0 (312) 212 80 00 / 5808 – 5809
İlan olunur.