Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

I-GENEL AÇIKLAMALAR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında boş bulunan Müdür Yardımcısı, Uzman ve Teknik Uzman ile Taşra teşkilatında boş bulunan Müdür Yardımcısı, Uzman (Muh. ve Tic. İşl.), Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,  Koruma Güvenlik Grup Şefi ve Memur pozisyonları için görevde yükselme yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

MERKEZ TEŞKİLATI İÇİN AÇILACAK MÜNHAL POZİSYONLAR
1-Müdür Yardımcısı
(Haberleşme, Sistem ve Güvenlik, Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü)
2-Uzman (Haberleşme)
3-Teknik Uzman
(Sistem ve Güvenlik, Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü)

TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN AÇILACAK MÜNHAL POZİSYONLAR
1-Müdür Yardımcısı
a) Ziraat Birimi
b) İşletme Birimi
c) Kalite ve İşletme Kontrol Birimi
d) İnşaat Birimi
e) EMAF (İmalat)
f) Makine Fabrikası (Proje, İmalat)
g) Muhasebe
h) Personel

2-Teknik Şef
a) Ziraat Birimi
b) İşletme Birimi
c) Kalite ve İşletme Kontrol Birimi
d) Makine ve Elektrik Şefliği
e) İspirto Birimi
f) İnşaat Birimi
g) EMAF(İmalat)
h) Makine Fabrikası(Teknik şef, İmalat)

3-Uzman
a) Muhasebe ve Ticari İşler

4- Şef
a) İç Hizmetler
b) Haberleşme
c) Bilgi İşlem
d) Muhasebe, Ticaret, Pancar Muhasebesi, İmalat Muhasebesi, Şeker Ambarı, Malzeme Ambarı
e) Personel, Tahakkuk  (Ağrı, Erciş, Elazığ, Kars, Malatya Fabrikaları için)

5- Koruma ve Güvenlik Amiri

6- Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

7- Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

8-Memur

II-SINAVA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,
b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelin Genel Müdürlükte veya diğer kurumlarda, sınavına girilecek kadro/pozisyonun alt görevlerinde çalışmış olmak,
c) Görevde Yükselme Sınavı için ilan edilen kadro/pozisyonlarına atanabilmek için diğer şartlarla beraber en az altı aylık süreyle Genel Müdürlükte çalışmış olmak,
ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

III-SINAVA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Görevde Yükselme Sınavına katılmak isteyenlerin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8’inci maddelerinde düzenlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Merkez teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
b) Merkez teşkilatında teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog, programcı ve istatistikçi pozisyonlarının birinde en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.
c) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi hariç müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
d) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl görev yapmış bulunmak veya şef (idari) pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
e) Merkez ve taşra teşkilatında uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef (idari) pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.
f) Merkez ve taşra teşkilatında şef (idari) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi işlem şeflikleri için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; bu şefliklerin dışında kalan şef (idari) pozisyonları için en az yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni pozisyonlarının birinde en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
g) Taşra teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
h) Taşra teşkilatında teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
i) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
j) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.
k) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
l) Merkez ve taşra teşkilatında memur pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi göz önüne alınacaktır.

IV-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
1- Aday memur statüsü ile deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.
2- İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
3- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
4- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

V-SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1.    Sınav başvuruları 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayıp 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.
2.    Adaylar başvurularını, E-Devlet üzerinden “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.    Açılacak unvanlar için Kontenjan adetleri sistemsel olarak görünmekte olup,  kontenjan sayılarındaki güncellemeler, yazılı ve sözlü sınav yeri ve diğer bilgiler Kurumumuz internet sitesinde (www.turkseker.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylar bu bilgilere ayrıca Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.
4.    Sınava girmek için müracaat eden adaylar, duyurunun sonundaki ekler kısmında  yer alan sınava katılma talep formunu, taahhütnameyi, ayrıca eş ve çocuklarının iş ve okul durumlarının, tayinlerine engel olmayacağı ve Şirketimizin uygun göreceği her yerde çalışmayı kabul ve taahhüt ettiğine dair dilekçeyi sisteme yükleyecektir.
5.    Personel Daire Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar ve taşımayanlar Kurumumuz internet sitesinde (www.turkseker.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Sınava başvurusu kabul edilmeyenler ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Sınav Kuruluna iletilmek üzere görev yaptıkları Fabrika Müdürlüklerine  müracaat etmeleri halinde itirazlar değerlendirilerek, ilgililere bildirim yapılacak olup sınava katılacaklara ait kesin liste Kurumumuz İnternet sitesinden yayımlanacaktır.
6.    Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.
7.    Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.
8.    Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
9.    Sözlü Sınav, yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan sırasına göre ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.  İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;  yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
10.    Başarı Sıralaması, Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir
11.   Sınav Duyurusunda hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

VI-YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN KONU BAŞLIKLARI

Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı ortak konu başlıkları ve mesleki konu başlıkları duyurunun sonundaki ekler kısmında  yer almaktadır.

EKLER:
1-Sınava Katılma Talep Formu
2-Tahhütname
3-Dilekçe Örneği
4-Sınav Açılması Uygun Görülen Boş Kadrolar
5-Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları

İrtibat Bilgileri
ADRES: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 458 55 55