Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Yenilikçi ve Güçlü Bir Ekip Aranıyor: Afyon Güney Belediyesi 2023 Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı

Afyonkarahisar İli Güney Belediye

Afyonkarahisar İli Güney Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam etmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıklamış olduğu boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Başvuru şartları belli oldu

Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Görevlerin yapılacağı yer, süre ve çalışma şekline ilişkin esasların belirlenmesi hükümlerine göre Belediye Başkanlığı’nca yapılacaktır.

Başvurular, Belediye Başkanlığı önünde bulunan ilan panosunda yayınlanan ilana uygun olarak yapılacaktır. Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler arasında; nüfus cüzdanı fotokopisi, son 3 yıl içinde alınmış resmi işyerinden veya kurumdan aldığı belge veya dilekçe ile doğrulanmış vesikalık fotoğraf, tercih edilen bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu, KPSS sonuç belgesi ve diğer ilan edilen belgeler yer almaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda en yüksek KPSS puanına sahip adaylar arasından tercih edilecektir. Eşit puan alan adaylar arasında ise, tercih sırasında yıl içinde alınan KPSS puanına göre yapılacaktır. Tercih yapılacak adayların, belirtilen genel şartları taşımaları ve KPSS puanlarının tercih sırasında yıl içinde alınan KPSS puanına göre sıralandırılmaları gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, tercih yapılacak adayların, belirtilen genel şartları taşımaları ve KPSS puanlarının tercih sırasında yıl içinde alınan KPSS puanına göre sıralandırılmaları gerekmektedir. Tercih yapılan adayların, belirtilen şartları taşımaları halinde atamaları yapılacaktır.

Tarihler açıklandı

Adaylar başvurularını 01.02.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Güney Belediyesi adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapmalıdırlar. Başvuruda bulunan adayların KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının Beş (5) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi ve atama işlemleri sırasında, belediyeniz tarafından adayların T.C. Kimlik numaraları ile ÖSYM kayıtları kontrol edilerek, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak adayların listesi ve sınav yeri ve tarihi 13.02.2023 tarihinde belediyenizin resmi internet sayfasında ve ilan panosunda ilan edilecek. Sınava çağrılacak adaylara, sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilecek ve bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Lütfen dikkat: Başvuru formunda belirtilen adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.