Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi

Çanakkale Belediyesi 14 zabıta

Çanakkale Belediyesi 14 zabıta memuru ve itfaiye görevlisi alacak. Çanakkale Belediyesi tarafından az önce bir duyuru yapıldı. Yayınlanan duyuruya bakacak olursak zabıta ve itfaiyeci alımı için personel alımı yapılacağı belirtildi. Duyuruda, “Çanakkale Belediyesi kapsamında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu, Belediye Başkanlığı hükümlerine göre unvan, sınıf, derece, sayı, nitelik, KPSS değerlendirme türü, KPSS taban değerlendirme ve diğer şartlara tabidir. zabıta Tüzüğü ve Belediye İtfaiye Tüzüğü Memurlar, ilanlara yer verilmesi ve aşağıdaki ifadelere yer verilmesi şartıyla, açık olan kadrolar üzerinden belirtilen kadrolara alınacaktır:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

•    Türk Vatandaşı olmak,

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

•    İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

•    İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

•    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 5 ile 12 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Kaynak: FİNANS7